רעלת (הרעלה) ( toxification, poisoning, intoxication ) 

ההשפעות המזיקות של רעלן; כולל כל מחלה שנגרמת על-ידי ההשפעות הרעילות של חומר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!