רקמה ( tissue ) 

מצבור של תאים שמבצעים תפקוד מסוים. התאים יכולים להיות מאותו סוג (לדוגמה, ברקמה עצבית) או מסוגים שונים (לדוגמה, ברקמת חיבור). הצטברויות של רקמות יוצרות איברים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!