רקמה ( tissue ) 

מצבור של תאים שמבצעים תפקוד מסוים. התאים יכולים להיות מאותו סוג (לדוגמה, ברקמה עצבית) או מסוגים שונים (לדוגמה, ברקמת חיבור). הצטברויות של רקמות יוצרות איברים.

רופאים ומכונים בפוקוס


הצטרפו לאינדקס הרופאים!