תסמין (סימפטום) ( symptom ) 

תחושת החולה, שמביאה אותו לחשוד במחלה או בהפרעה כלשהי וללכת להיוועץ ברופא. ראה גם סימן.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!