תעלה מפשעתית ( inguinal canal, canalis inguinalis ) 

אחד משני פתחים המחברים את חלל הבטן עם שק האשכים בעובר זכר. תעלות אלה מאפשרות את ירידת האשכים אל תוך שק האשכים, ולאחר מכן הן נסגרות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!