תפיסה (פרספציה) ( perception ) 

בפסיכולוגיה - התהליך בו מידע על העולם, שנקלט על-ידי החושים, מנותח ונעשה משמעותי. הפרעות בתפיסה כוללות הזיות, אשליות ואגנוסיה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!