תרומבין ( thrombin ) 

גורם קרישה שפועל כאנזים; הוא הופך את החלבון המסיס פיברינוגן לחלבון הלא-מסיס פיברין, בשלב האחרון של קרישת דם. תרומבין אינו מצוי בדם באופן רגיל; הוא נוצר מפרותרומבין בעת הצורך.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!