משקל ממוצע של המוגלובין בתא (MCH) ( mean corpuscular hemoglobin, MCH ) 

הכמות הממוצעת של המוגלובין בתא דם אדום - ערך זה הנכלל בספירת דם, מחושב לפי שקלול של כמות ההמוגלובין בתא, ומספר תאי הדם האדומים. ערכים נורמליים של MCH הם 26-34 פיקוגרם. הנוסחה המדויקת היא: ערך ההמוגלובין כפול 10 חלקי מספר תאי הדם האדומים (RBC). ערך MCH קטן מהנורמלי נקרא היפוכרומי (hypochromic), והוא יכול לנבוע מאנמיה עקב חוסר ברזל. ערך נורמלי מכונה נורמוכרומי (normochromic), וערך גדול מהנורמלי נקרא היפרכרומי (hyperchromic). ראו גם MCHC - ריכוז המוגלובין בתא.

הכל אודות בדיקות דם
רופאים ומכונים בפוקוס







הצטרפו לאינדקס הרופאים!