//

אפיספדיאס ( epispadias ) 

פגם מולד בו פתח השופכה נמצא במשטח העליון של הפין במקום בתחתון. ניתן לתיקון על-ידי ניתוח.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!