עדשה צילינדרית - צילינדר ( cylinder ) 

עדשה לתיקון אסטיגמטיזם. עדשה בה חלק מקמירות העדשה הוא אליפטי ולא כדורי, כך שהעיוות בעדשה מתקן את העיוות שבעין הגורם לאסטיגמציה. מרשם לעדשה צילינדרית יכול להיראות כך: -2.25 -1.75 x 90 המספר הראשון ( -2.25 ) מסמל את רמת התיקון (בדיופטרים) הדרושה לראיה חדה (מספר שלילי מסמן עדשה קעורה - מפזרת, חיובי עדשה קמורה - מרכזת), המספר השני מסמן את רמת האסטיגמציה בדיופטרים (הערך השלילי מסמן שיש להשתמש בעדשה קעורה לצורך התיקון). המספר השלישי מסמל את הציר (במעלות) של הצילינדר הדרוש להסטת קרני האור כדי להתגבר על צורתה האליפטית של הקרנית.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!