ערך קרישה מנורמל (INR) ( INR, International Normalized Ratio ) 

יחידה מוסכמת המודדת למעשה את זמן הפרותרומבין (ה PT), אך יתרונה בכך שהיא מנטרלת את השוני בתוצאה ממעבדה למעבדה בזמני ה PT ולכן נותנת תוצאת PT מדויקת יותר. ה INR מבטא יחס בין זמן הקרישה בחולה לבין זמן הקרישה הנורמלי שהוא 1. כך למשל בחולה הנוטל קומדין (תרופה נוגדת קרישה) הערך הרצוי של ה- INR בדרך כלל הוא פי 2-3 ויותר מהנורמה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!