אצטילכולין ( acetylcholine ) 

חומר כימי חשוב המעביר אותות עצביים בין תאים. הוא משתחרר בסינפסות של עצבים פארא-סימפתטיים ובצמתים של עצב-שריר. לאחר העברת האות העצבי, הוא מתפרק.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!