סגנון רפרנציאלי, התייחסותי ( Referential Style ) 


ישנה שונות רבה בקצבו של תהליך רכישת השפה אצל ילדים שונים, אולם רוב הילדים יבטאו מילים ראשונות בסביבות גיל שנה. גם המטרות בהן משתמשים ילדים במילותיהם הראשונות שונות אלו מאלו: ילדים בעלי סגנון רפרנציאלי משתמשים בתחילה במילים בעיקר על מנת להתייחס לחפצים, בני אדם ואירועים. לפיכך, מילותיהם הראשונות יהיו בעיקר שמות עצם, וכמה פעלים ושמות תואר ("אור", "אבא"). הסגנון השני האופייני לשימוש במילים ראשונות הוא הסגנון האקספרסיבי המאופיין במילים כ"אני", "שלי" וכד'. ילדים בעלי סגנון רפרנציאלי נוטים בתחילה לרכוש מילים בקצב מהיר יותר, אולם התפתחות השפה תקינה בשני המקרים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!