עצמי אמיתי ( True Self ) 


השאלה "מי אני בכלל?" מהווה את אחת מהסוגיות המרכזיות המעסיקות רבים מן הפונים לקבלת פסיכותרפיה. על פי הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט, פיתוח "עצמי אמיתי" הינו התנאי הבסיסי להנאה וליצירתיות בחיים. לעומת זאת, אדם בעל "עצמי כוזב" יתאים את רצונותיו, תשוקותיו ואישיותו לדרישות הסביבה, מבלי להתבונן בתוכו פנימה על מנת לגלות את מאווייו האמיתיים.

הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט טבע את המונח עצמי אמיתי בהתייחסו לאדם המפתח זהות סובייקטיבית ואותנטית, העומדת בבסיס היצירתיות וההנאה מהחיים. העצמי האמיתי מייצג את האישיות הבריאה, אשר מתעצבת בשנות החיים הראשונות, כאשר התינוק זוכה לסביבה 'מחזיקה' דייה - סביבה שבה במרבית המקרים האם מותאמת לצרכיו (למשל, מיניקה אותו כאשר הוא רעב ומפסיקה להניק אותו כאשר הוא שבע). במקרה בו מתרחשת שוב ושוב הפרה של הסביבה המחזיקה, התינוק לומד לא לתת לגיטימציה לצרכיו, ולהתאים את עצמו לסביבה הלקויה. במקרים אלו, העצמי האמיתי נחסם, ובמקומו עלולות להתפתח הפרעות עצמי כוזב, אשר משמעותן היא קיום אורח חיים לא אותנטי ובלתי מספק.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!