זיכרון סנסורי ( Sensory Memory ) 


האם היתה לך פעם תחושה שמידע שהיה לך פתאום נעלם מזיכרונך? אם אינך יודע מה שכחת אך ברור לך שידעת יותר, יתכן שקלטת מידע מהסביבה בעזרת הזיכרון הסנסורי, אך הוא התפוגג בטרם הספיק להגיע לתודעתך.

הזיכרון הסנסורי מכיל את כל המידע שנקלט מהסביבה על-ידי איברי החישה. המידע מאוחסן בזיכרון הסנסורי למשך פרק זמן שבין מספר עשיריות השנייה לבין מספר שניות, כאשר רק חלק קטן ממנו עובר לזיכרון לטווח קצר ומגיע לתודעתנו.

ישנם מספר סוגי זיכרון סנסורי בהתאם לכל אחד מחושינו. הזיכרון האיקוני (ראיה) והזיכרון הצלילי (שמיעה) נחקרו יותר לעומק בהשוואה לשאר הזיכרונות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!