בדיקת גתרי ( Guthrie test ) 

בדיקת דם המבוצעת על יילודים כדי לזהות או לשלול פנילקטונוריה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!