גביע ( calyx ) 

אחד מחלקי אגן הכליה. כל גביע מקבל שתן מצינורות איסוף השתן בחלק אחד של הכליה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!