גריות ( irritability ) 

תכונה של רקמות מסוימות המאפשרת להן להגיב בצורה מסוימת לגירויים חיצוניים. גריות קיימת בתאי עצב, שמסוגלים לייצר ולהעביר אותות חשמליים בתגובה לגירוי מתאים, ובתאי שריר, אשר מתכווצים בתגובה לגירוי על-ידי אותות עצביים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!