ניתוק כיפיוני (Absence)

ראשי

תאור

ניתוק כיפיוני הוא סוג של התקף אפילפטי כללי, המערב את כל חלקי קליפת המוח (קורטקס), דו-צדדית ובו-זמנית, ומתאפיין בשינוי פתאומי במצב ההכרה הנמשך שניות מעטות. על פי רוב לא יותר מ-10 שניות, ללא נפילה. החולה נראה בוהה באותו זמן, מפסיק בפתאומיות את פעילותו, נותר ללא תנועה. לעיתים קיים גלגול עיניים כלפי מעלה. בגמר ההתקף חוזר החולה מייד לפעילות רגילה. בחלק מהמקרים קיימים שינויים מוטוריים עדינים, כגון שינוי במתח השרירים (טונוס השרירים) או תנועות אוטומטיות מעטות.
הבסיס להתקפים מסוג זה הוא תגובה של קליפת מוח בלתי תקינה לגירויים נכנסים מגרעין התלמוס, אשר מעוררים סינכרון של הפעילות החשמלית הקורטיקלית.
בזמן התקף ניתוק כיפיוני תרשים האלקטרואנצפלוגרם (EEG) משקף ממצאים אופייניים, עם מכלולים (קומפלקסים) של זיז וגל איטי בתדר כ-3 הרץ, בפיזור כללי דו-צדדי. נשימת-יתר עלול לעורר התקף מסוג זה, ומבוצע באופן שגרתי בזמן בדיקת EEG. התקפי ניתוק הם סוג ההתקף העיקרי אצל 20%-15% מהילדים הלוקים בכיפיון.
התקפי ניתוק טיפוסיים מאפיינים תסמונות אפילפטיות ראשוניות המתחילות בגיל הילדות (Childhood absence epilepsy), או, שכיח פחות, בגיל העשרה (Juvenile absence epilepsy). התקפי ניתוק טיפוסיים (Typical absence) מופיעים בילדים שהתפתחותם תקינה, וללא מחלה נירולוגית פרט לכיפיון. בניגוד לאלה, קיימים גם התקפי ניתוק שאינם טיפוסיים (Atypical absence). מאפייניהם של התקפים אלה: מרכיב מוטורי בולט יותר, בעיקר שינוי בטונוס השרירים; עשוי להיות מרכיב מוקדי או אי-סימטרי; נמשכים לעיתים קרובות למעלה מ-10 שניות; תחילתם וסופם אינם כה חדים כמו בניתוק הטיפוסי; על פי רוב לא ניתן לעוררם על ידי נשימת-יתר. גם תבנית ה-EEG שונה, עם התפרצויות מכלולים של זיז וגל-איטי בתדר איטי יותר, של פחות מ-2.5 הרץ. התקפי ניתוק שאינם-טיפוסיים מופיעים בילדים ובמתבגרים עם התפתחות בלתי תקינה, עם פגיעה מפושטת במוח, מעבר למחלה הכיפיונית, כגון בתסמונת לנוקס-גסטו (Lennox-Gastaut syndrome).
ד"ר אילן בלט

מניעה וטיפול

טיפולים ותרופות

הטיפול בהתקפי ניתוק כיפיוני הוא בתרופות אנטי-אפילפטיות שהעיקריות מביניהן ולפרואט (Valproate), אתוסוקסימיד (Ethosuximide), למוטריגין (Lamotrigine).

פורומים, 

זמנית לא ניתן לשאול שאלות בפורום זה.
הודעה
מחבר
תאריך/שעההצטרפו לאינדקס הרופאים!