בדיקת שאלון 16 גורמי האישיות של קטל ( Cattel's 16 personality factors ) 

סיכון: אין נתונים   |  

תיאור


בשנת 1965 פרסם ריימונד קטל את תוצאותיו של מחקר מקיף שערך על האישיות. את האישיות הגדיר קטל כ-"מה שמאפשר לנו לנבא כיצד אדם מסוים יתנהג במצב נתון". הוא ערך את מחקרו בשיטת ניתוח גורמים. הוא גרס שכדי לגלות מהן תכונות האישיות הבסיסיות ביותר, יש להתחיל ברשימה הרחבה ביותר של תארים ותכונות המיוחסים לבני אדם. משום כך החל את מחקרו בשפה ובדק את כל שמות התואר הקיימים בשפה האנגלית (כ-4,500 במספר).

מרשימה זו גזר מילים ומשמעויות נרדפות והגיע לרשימה מצומצמת של 171 תכונות. הוא המשיך את מחקרו על מדגם של 100 אנשים מאזורים שונים ומשכבות סוציו-אקונומיות שונות. הוא נתן לאנשים שהכירו את הנבדקים מקרוב לדרגם ע"פ אותן 171 תכונות.

באמצעות ניתוח גורמים, שהיא שיטה לאיתור קשרים והבדלים בין קבוצות של משתנים, איתר קטל 36 מקבצי תכונות, שכל אחד מהם מזוהה במיוחד עם תכונה מסוימת. על בסיס 36 תכונות אלה נבנה שאלון דיווח-עצמי, שהועבר למספר רב של נבדקים. על התוצאות נערך שוב ניתוח גורמים שצמצם את רשימת התכונות ל-16, אותן כינה קטל "תכונות עומק" או "תכונות בסיסיות".

16 התכונות הבסיסיות על-פי קטל

16 התכונות הבסיסיות אותן מודד השאלון מוצגות כרצפים כאשר לכל תכונה שני קצוות. התכונות מוצגות לפי סדר החשיבות של השפעתן על קביעת התנהגות:

1) מעורבות רגשית וחמימות (סכיזואידי, מאופק / חברותי, לבבי)
2) אינטליגנציה (אינטליגנציה נמוכה / אינטליגנציה גבוהה)
3) יציבות אמוציונאלית (אגו חלש, אמוציונאלי / אגו חזק, יציב)
4) דומיננטיות (כנוע, חסר בטחון / אסרטיבי, שתלטן)
5) חיוניות וחוסר העכבות (עליז, אנרגטי / פסימי, דיכאוני)
6) חוזק הסופר אגו (מצפוני, בעל דרישות גבוהות מעצמו / חסר אחריות)
7) אומץ (חרד, בישן / הרפתקני, נועז)
8) סוג האינטרסים (תלותי, ילדותי / עצמאי, בוגר)
9) חשדנות (רגוע, נותן אמון / מתוח, חשדן)
10) נטייה לכיוון פנטזיה או מציאות (בעל חשיבה פרקטית / נוטה לשקוע בדמיון)
11) מניפולטיביות (נאיבי, ספונטאני / מחושב, ערמומי)
12) מידת האשמה העצמית (חששן, נוטה לרגשות אשמה / בטוח בעצמו, רגוע)
13) קונסרבטיביות (שמרן, פוחד מחידושים / מחפש גירויים חדשים)
14) תלות בקבוצה (קשור לקבוצה / עומד ברשות עצמו)
15) משמעת פנימית (בעל התנהגות עקבית ומבוקרת / פועל בצורה אקראית)
16 מידת הלחץ (רגוע, שקט / מתוח, סוער)

השאלון

השאלון עצמו מורכב מ-174 שאלות, כאשר כל שאלה מתייחסת לאחת מ-16 התכונות. השאלות כוללות הצהרות כלליות על טבע האדם לצד שאלות על התנהגותו של הפרט ועיסוקיו. הציון לכל תכונה ניתן על פי סכום הנקודות שנצבר בשאלות המתייחסות לתכונה זו, כך שלכל נבדק 16 ציונים נפרדים, על לפי מיקומו על כל רצף תכונתי.

הערכה וביקורת

לשאלון בעיות סטטיסטיות של מהימנות, משום שכל אחת מ-16 התכונות נמדדת באמצעות מספר מועט יחסית של שאלות. המהימנות (הנמדדת בשיטת מבחן חוזר או נוסח מקביל) היא לרוב מתחת ל-0.8. ישנם גם שאלות באשר להומוגניות של כל הפריטים הקשורים לאותה התכונה, ובאשר לחוסר התלות של פריטי המבחן זה בזה.
למרות המגבלות הסטטיסטיות השימוש בשאלון נפוץ לצרכי אבחון מקצועי ופסיכיאטרי.
הצטרפו לאינדקס הרופאים!