מאוחדת זהב

סניפים:
מאוחדת זהב
כל הארץ

טלפון: לחצו כאן לקבלת מספר הטלפון

ביטוח סיעודי מאוחדת זהב, הינו תוכנית ביטוח, אשר במסגרתה משלם המבוטח, כל עוד הוא מתפקד באופן עצמאי, דמי ביטוח (פרמיה) מדי חודש, בהתאם לגילו.
התשלום מבטיח לו שאם ייהפך בעתיד לנזקק סיעוד, שאינו מתפקד באופן עצמאי בחיי היומיום, יוכל לקבל מחברת הביטוח תגמולי ביטוח חודשיים שיאפשרו לו לממן סיוע סיעודי.
תכנית מאוחדת זהב מבטיחה את הדברים הבאים:
מבוטח שהפך להיות סיעודי, והזקוק לסיוע בשלוש פעולות יומיומיות (ADL), גמול ביטוח חודשי למשך חמש שנים (לשם השוואה מסלול התגמול בקופת חולים כללית הוא שלוש שנים בלבד). עם אישור התביעה על ידי חברת הביטוח, עומדת למבוטח האפשרות לבחור באחד מארבעה מסלולי גמול כמפורט להלן: שיפוי בגין שהות במוסד סיעודי, ולגבי נזקק סיעוד השוהה בביתו: בחירה בין מטפל זר בבית, מטפל ישראלי או מסלול פיצוי חודשי. אין צורך לקבל מראש את ההחלטה בדבר המסלול הנבחר, והבחירה מתבצעת בעת הגשת התביעה. במהלך תקופת קבלת הגמול הסיעודי, קיימת גם אפשרות להחליף בין מסלולים, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המבוטח. השירות כולו ניתן "תחת גג אחד", כאשר המשפחה פטורה מהצורך לאתר מטפל סיעודי - מטלה זו הינה באחריות חברת הביטוח וכלולה בשירות אותו מקבלת המשפחה, מכוח הפוליסה. מיותר לציין, כי המשפחה רשאית לדרוש החלפת מטפל סיעודי במקרים בהם לדעתה המטפל הנבחר לא תואם את צרכי נזקק הסיעוד. שיטה זו מקנה למשפחה את הביטחון כי תמיד תוכל להתאים את הסיוע הסיעודי בהתאם לצרכים של נזקק הסיעוד ומשפחתו.  • דווח על טעות
  • הדפס


אינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ
infomed.co.il (הדפסה)