שאלה - ברצוני לקבל אינפורמציה על חצויי מוח - סיבות לניתוח , מידת הסיכון, השפעו

השאלה:
ברצוני לקבל אינפורמציה על חצויי מוח - סיבות לניתוח , מידת הסיכון, השפעות על תפקוד יומיומי וכו'.


תשובה:
ניתוח לחציית המוח מוצע לילדים עם מחלה פרכוסית קשה, הכוללת איבוד
הכרה שאינה נשלטת על ידי תרופות. חציית המוח לא מאפשרת להפרעה
החשמלית שגורמת לפרכוס להתפשט מאונת המוח האחת לעבר האונה השניה.
המבנה שנחתך בניתוח נקרא קורפוס קלוזום, והוא מבנה המחבר בין שתי
אונות המוח ושדרכו עוברים הגירויים החשמליים הגורמים לפרכוס כללי.

הניתוח אינו מונע את הפרכוסים, אך יותר משני שליש מהילדים המנותחים
יחושו הקלה בחומרת ההתקפים לאחר הניתוח, שיפחית במידה ניכרת את מספר
הפרכוסים המסתיימים באיבוד הכרה ונפילה. עם זאת, לאחר הניתוח תיתכן
הגברה במספר הפרכוסים החלקיים. בטווח הארוך לאחר הניתוח הילדים
יתפקדו באופן נורמלי. תופעת לוואי אפשרית היא קושי זמני בהעברת מידע
בין שני חלקי המוח וקושי זמני בדיבור, תופעות אשר תחלופנה עם הזמן.

לקריאה בנושא:
http://faculty.washington.edu/chudler/split.html
רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!