שאלה - איך מאבחנים אפילפסיה?

השאלה:
איך מאבחנים אפילפסיה?


תשובה:

על מנת לאבחן אפילפסיה, רופאים מנסים לעמוד על סוג הפרכוס שאתם חווים ועל הגורמים לו, שכן סוגי פרכוסים שונים מגיבים טוב יותר כל אחד לסוג מסוים של טיפול. האבחון מתבסס על ההיסטוריה הרפואית שלכם ועל בדיקה רפואית ונוירולוגית מקיפה.

ייתכן כי תידרשנה בדיקות נוספות, כולל אלקטרו-אנצפלוגרפיה מוחית (EEG). EEGהיא הבדיקה היחידה המסוגלת להבחין ישירות בפעילות חשמלית במוח (פרכוס מוגדר על פי פעילות חשמלית חריגה מהרגיל במוח). במהלך בדיקת EEG, מוצמדות אלקטרודות (דיסקיות מתכת קטנות) לאזורים מסוימים בראש. האלקטרודות מחוברות גם למכשיר העוקב אחר הפעילות החשמלית במוח.

אם אתם מאבדים הכרה במהלך פרכוסים, אחרים שראו אתכם לפני, בזמן או אחרי פרכוסים, כמו בני משפחה וחברים קרובים, צריכים להיות נוכחים כדי לספק לרופא פרטים בנוגע לאופי הפרכוסים שלכם.


רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!