שאלה - באילו אמצעי זהירות על נשים בהיריון לנקוט, במידה והן סובלות מאפילפסיה?

השאלה:
באילו אמצעי זהירות על נשים בהיריון לנקוט, במידה והן סובלות מאפילפסיה?


תשובה:

נשים הסובלות מפרכוסים יכולות ללדת ילדים בריאים, בתנאי שיקבלו טיפול טוב בזמן ההריון. חשוב מאד שנשים הסובלות מאפילפסיה ידונו בהריון עם רופאיהן בטרם הכניסה להריון.

תרופות רבות נגד פרכוסים עלולות למנוע מגלולות נגד הריון מלפעול בצורה יעילה, דבר העלול להוביל להריון לא מתוכנן. אם מתרחש הריון לא מתוכנן, אל לנשים להפסיק את נטילת התרופות נגד הפרכוסים מבלי להתייעץ תחילתה עם רופאיהן. הפסקה פתאומית של השימוש בתרופה מובילה לעתים רבות לפרכוסים תכופים יותר, העלולים לפגוע בעובר.


רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!