שאלה - מהם סוגים אחרים של הפרעות התפתחותיות בנוסף לאוטיזם?

השאלה:
מהם סוגים אחרים של הפרעות התפתחותיות בנוסף לאוטיזם?


תשובה:

הפרעה התפתחותית נרחבת (PDD) היא מונח גג המשמש להגדיר סוג של הפרעות.

בין ההפרעות הנכללות בסוג זה מחלות:

  • הפרעה אוטיסטית
  • תסמונת רט
  • תסמונת אספרגר
  • הפרעה דיסאינטגרטיבית של הילד (CDD)
  • הפרעה התפתחותית נרחבת – ללא הגדרה נוספת (PDD-NOS) מונח זה משמש להגדיר ילדים שאינם עונים על הקריטריון האבחוני של אף אחת מן ההפרעות ההתפתחותיות הנרחבות (PDD) המוכרות, אולם סובלים מבעיות התפתחות והתנהגות הדומות לאלו הקיימות באוטיזם. בעיות אלה כוללות רגישויות חריגות ותגובות התנהגותיות חריגות למצבים מסוימים. עם זאת, ילדים המאובחנים כ-PDD-NOS מפגינים כישורים קוגניטיביים ותקשורתיים טובים יותר משל ילדים הסובלים מאוטיזם או צורות אחרות של PDD.

חומרת ה-PDD משתנה מאדם לאדם. ילדים הנפגעים קשה אינם מסוגלים לתפקד ללא סיוע ניכר מהורים ומטפלים אחרים. ילדים אחרים נפגעים במידה מתונה ומסוגלים לפתח כישורים מספקים כדי לנהל חיים עצמאיים כבוגרים. ילדים רבים נפגעים היכן שהוא בין שתי קיצונויות אלה.

הפרעות התפתחות נרחבות קיימות כבר מרגע הלידה. עם זאת, סימניהן של הפרעות אלה עלולים שלא לבלוט עד מאוחר יותר, לרוב במהלך שלוש שנות חייו הראשונות של הילד.


רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!