שאלה - תוצאות בדיקת מיפוי לב

השאלה:
במיפוי לב הוזרק לנבדק דיפירידאמול תוך- ורידי במינון 0.56 מ"ג לק"ג על סרט נע במשך 11 דקות. הדופק 57 לדקה, לחץ דם 110/70 .לאחר דיפירידאמול הדופק 117 לדקה, לחץ דם 190/80. סימפטומים - הרגשת עייפות. הממצאים באקג במנוחה icrbbb ,שינויים בלתי ספציפיים ב t\st , אקג במאמץ לאחר מתן דיפירידאמול - צניחות STt downsloping בחיבורים ii,iii,avf,v2,v6 . מהלך המיפוי כ- 4 דקות.
לאחר מתן דיפירידאמול הוזרקו כ-3.0 mci תליום לווריד. מיפוי בשיטת spect בוצע לאחר הזרקת התליום וכשלוש שעות מאוחר יותר. חדר שמאל - גודל תקין ריאות קליטת תליום לא מוגברת. הערות - הבדיקה בוצעה עם דיפירידאמול ומאמץ עקב השפעת חוסמי בטא.
הודגמה פרפוזיה מיוקרדיאלית תקינה בכל הדפנות באנליזה ויזואלית וכמותית. סיכום - תגובה קלינית לא איסכמית, תגובה אלקטרוקרדיוגרפית לא החלטית. היסטוריה רפואית - היפרליפידמיה, יתר לחץ דם, עישון, סיפור מישפחתי של מחלה כלילית.


תשובה:

מתוארת תוצאה של בדיקת מיפוי לב שמטרתה לגלות סימנים של מחלת לב איסכמית. הבדיקה מראה באופן כללי שאין מחלת לב כלילית (היצרויות משמעותיות בעורקי הלב). הבדיקה איננה מיטבית, מכיוון שלא הופסק טיפול בתרופות מסוג חוסמי בטא טרם ביצוע הבדיקה. תרופות אלו מאיטות את קצב הלב ולכן קשה יותר להגיע למאמץ אמיתי ואבחנתי של הלב בעת הבדיקה. כמו-כן ישנם שינויים בתרשים האק"ג גם בזמן מנוחה, עובדה שגם מפחיתה מסגוליות (מהימנות) הבדיקה.

מומלץ להתייעץ עם רופא קרדיולוג לגבי המשך טיפול.
מומלץ לעיין בסיכום "בדיקות הלב ומחזור הדם" המופיע בפורטל Infomed בכתובת:
http://www.infomed.co.il/medTestDir/cardiovascular.asp
רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!