סינון תרופות על פי אות:

אדלימומאב (יומירה) Adalimumab אוקסרוטינס Oxerutines אלירוקומב (פראלואנט) (Alirocumab (Praluent אמיסיזומאב Emicizumab זרבקסה (ספטולוזאן/טזובקטם) ZERBAXA HCL ceftolozane/tazobactam לידוקאין + טירוטריצין + צטרימוניום ברומיד Lidocaine + tyrothricin + cetrimonium bromide נוילפטיל (פריציאזין) (NEULEPTIL (Periciazine פרוקרבזין Procarbazine אבולוקומב (רפאטה) (Evolocumab (Repatha אבטספט Abatacept אבירטרון Abiraterone אבקויר Abacavir אברולימוס Everolimus אדנוזין Adenosine אדפוביר Adefovir אדפלן Adapalene אדפלן + בנזואיל פראוקסיד (אפידו) Adapalene + Benzoyl peroxide ( Epiduo) אדרנלין (אפינפרין) Adrenaline (Epinephrine אוזנימוד (זפוסיה) OZANIMOD (ZEPOSIA) אולופטדין Olopatadine אולמסארטאן Olmesartan אולנזפין (זיפרקסה, זאפה) Olanzapine, Zyprexa, Zappa אולפריב Olaparib אומאליזומאב Omalizumab אומגה 3 אתיל אסטר Omega-3-acid ethyl esters אומפראזול (אומפרדקס, לוסק) Omeprazole, Omepradex, Losec אונדאנסטרון (זופרן) Ondansetron (Zofran) אוסלטאמיביר (טמיפלו) Oseltamivir (Tamiflu) אופטומומאב (קיסימפטה) ofatumumab (Kesimpta) אופלוקסאצין (אופלוקס, אופלודקס) Ofloxacin אוקטראוטיד Octreotide אוקסאזפאם (ואבן) Oxazepam, Vaben אוקסולאמין Oxolamine אוקסוממאזין Oxomemazine אוקסיבוטינין Oxybutynin אוקסיטטרציקלין Oxytetracycline אוקסימטזולין Oxymetazoline אוקסיקודון Oxycodone אוקסיקודון + נלוקסון (טרגין) NALOXONE + OXYCODONE (TARGIN) אוקסיקודון + פארצטמול (פרקוסט) (PERCOCET) oxycodone + paracetamol אוקסליפלאטין Oxaliplatin אוקסקארבאזפין Oxcarbazepine אוקרליזומאב (אוקרוואס) OCREVUS) OCRELIZUMAB) אוראונופין Auranofin אורליסטאט (קסניקל) Orlistat, Xenical אזאציטידין Azacitidine אזאתיופרין Azathioprine אזומפראזול (נקסיום, Nexium) Esomeprazole אזטימיב Ezetimibe אזיתרומיצין (אזניל) Azithromycin אזלאסטין Azelastine אטאזאנאביר Atazanavir אטובקוון פרוגואניל Atovaquone Proguanil אטודולק (אטופן) Etodolac (Etopan) אטומוקסטין (סטרטרה) Atomoxetine (Strattera) אטופוסיד Etoposide אטורבסטאטין (ליפיטור, ליטורבה) Atorvastatin (Lipitor) אטנולול (נורמיטן, נורמלול) Normiten, Normalol) Atenolol) אטראבירין Etravirin אטרופין Atropine אטרטינאט Etretinate איבופרופן (נורופן, איבופן, אדקס) Ibuprofen איזוטיפנדיל Isothipendyl איזוטרטינואין (רואקוטן, קיורטן) Isotretinoin (Roaccutane, Curatane) איזוניאזיד Isoniazid איזוסורביד דיניטראט Isosorbide Dinitrate איזוסורביד-מונוניטראט Isosorbide-Mononitrate איזוקונאזול Isoconazole איטראקונאזול Itraconazole איכטיול Ichthyol אילופרוסט Iloprost אימונוגלובולין IVIG אימטיניב Imatinib אימיגלוסרז Imiglucerase אימיפראמין Imipramine אימיקוימוד Imiquimod אינדאפאמיד Indapamide אינדומתאצין Indomethacin אינדינאביר Indinavir אינטרפרון Interferon אינסולין Insulin אינסולין גלרג'ין (לנטוס, טוג'או) INSULIN GLARGINE (LANTUS, TOUJEO) אינסולין דגלודק (טרגלודק) INSULIN DEGLUDEC (TREGLUDEC) אינסולין דגלודק + לירגלוטייד (זולטופיי) insulin degludec + liraglutide (XULTOPHY) אינפליקסימב Infliximab איפראטרופיום ברומיד Ipratropium Bromide איקסזומיב (נינלארו) ixazomib (NINLARO) איקסקיזומאב (טאלץ) IXEKIZUMAB (TALTZ) אירבסארטאן Irbesartan אירינוטקאן Irinotecan אלבנדאזול Albendazole אלבסביר + גרזופרביר Elbasvir + Grazoprevir אלגלוכוזידאז אלפא Alglucosidase alpha אלדסלאוקין Aldesleukin אלומיניום הידרוקסיד + מגנזיום הידרוקסיד Magnesium Hydroxide + Aluminium Hydroxide אלופורינול (אלוריל) Allopurinol אלטריפטאן Eletriptan אליטרטינואין (טוקטינו) Alitretinoin אליסקירן Aliskiren אלמטוזומאב (למטרדה) Alemtuzumab (Lemtrada)