מחוסן ( immunized, immune ) 

מוגן מפני זיהום מסוים על-ידי נוכחות נוגדנים ספציפיים לאורגניזם הנדון. ראה חסינות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!