עידון, סובלימציה ( Sublimation ) 


עבודתו הקלינית והתיאורטית של אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, עסקה רבות בהשפעתם של תכנים נפשיים בלתי מודעים על ההתנהגות האנושית. פרויד הציע כי מנגנוני הגנה המופעלים ע"י האגו מאפשרים לנו להימנע מעימות ישיר עם תשוקות, פנטזיות ודחפים אשר עלייתם עשויה לגרום לאשמה ולחרדה.

אחד ממנגנוני הגנה אלו הינו העידון / סובלימציה: מנגנון הגנה בו מתועלים דחפים ורגשות אסורים לפעילות מקובלת חברתית. מנגנון הגנה זה נחשב לאחד המנגנונים היעילים והבוגרים ביותר, מאחר שהשימוש בו כולל ביטוי לגיטימי של הדחף ומביא פעמים רבות ליצירתיות. דוגמא לשימוש בסובלימציה היא אדם אשר חווה דחפים תוקפניים רבים ומבטא את תוקפנותו באמצעות הצטיינות באומנויות לחימה, או אישה שיצריה המיניים מתועלים לטובת עבודתה האומנותית.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!