הנשמה מפה אל פה ( mouth-to-mouth artificial respiration ) 

הנשמה מלאכותית במצב חירום, המבוצעת על-ידי נשיפת אוויר מפה אל פה אל תוך ריאותיו של הנפגע ומתן אפשרות ליציאת האוויר. יש לבצע 20 מחזורי נשימה בדקה, או יותר אם הנפגע הוא ילד.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!