קוטל חרקים ( insecticide, insect powder ) 

תכשיר שמשמש לקטילת חרקים נושאי מחלות. חלק מהאבקות לקטילת חרקים מכילות תרכובות זרחן אורגני ופלואורידים שעלולות, אם בולעים אותן, לגרום נזק למערכת העצבים. חומרים אלה בדרך-כלל מוגבלים בשימוש.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!