שיקום פה ( mouth rehabilitation ) 

סדרת פעולות לבניה מחדש של מערכת שיניים שנפגעה עקב מחלה, שחיקה או חבלה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!