מחלקות לשירותים חברתיים ( Social welfare departments ) 


במחלקות לשירותים חברתיים ניתנים שירותים לפרטים, למשפחות ולקהילות. בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים בעבור המתגוררים בה.

תפקידם של העובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים כולל מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האיתור, האבחון, המניעה, התמיכה, הטיפול, ההגנה והשיקום.

פעילותן של המחלקות נתונה לפיקוחו של האגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד העבודה והרווחה.

בין השירותים הסוציאליים בבתי החולים לבין המחלקות לשירותים חברתיים בקהילה קיים קשר שוטף לצורך שמירה על רצף הטיפול לאחר סיום האשפוז והחזרה לקהילה. מטרת הקשר הוא לכוון ולסייע במיצוי זכויות, לתאם בין שירותים שונים ולהעניק תמיכה לחולה ולמשפחתו בביתו לאחר שחרורו מבית החולים.

רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!