דלג לתוכן

פקיד סעד לחוק החוסים (Welfare officer appointed under the incompetent pe)

2 דקות קריאה

כמוגדר בחוק שירותי הסעד תש"ח 1958 פקיד סעד הוא "מי שכשיר לעבודה סוציאלית ואשר שר הסעד מינה אותו לפקיד סעד לפי חוק זה". פקיד סעד הוא עובד סוציאלי כשיר שעבר השתלמות מיוחדת בכל הנוגע לחוק ולתקנותיו ובכל הנוגע להופעה בבית משפט. הוא מוסמך לערוך חקירה, להגיש תסקירים לבית המשפט, להמליץ על דרכי טיפול על פי צו, ולהוציא לפועל החלטת בית המשפט. החוק מעניק לפקיד הסעד סמכויות מיוחדות, הוא בבחינת החוליה המגשרת בין המערכת השיפוטית לבין המערכת הטיפולית בקהילה. פקיד הסעד מוסמך להתערב ולהגן באמצעות הליך שיפוטי, ליזום ולנקוט פעולות כדי להגן על האינטרסים החיוניים של אלה שעל שלומם והגנתם הוא מופקד.

פקיד הסעד הוא היוזם ועליו מוטלת האחריות המקצועית והחוקית לשקול ולהחליט אם הנסיבות מצדיקות פנייה לבית המשפט. לפקיד הסעד הכוח והסמכות שבשיקול הדעת אם להתערב, וכן הכוח והסמכות ליזום הליכים מתערבים לכפיית טיפול.

פקיד סעד לפי חוק ההגנה על חוסים תשנ"ו-1966 רשאי לצורך מילוי תפקידו להיכנס לכל מקום שנמצא בו או עשוי להימצא חוסה: נכה, לוקה בשכלו או זקן שאינו מסוגל לדאוג לצורכי מחייתו, לחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לחוסה, ולחייב את הנחקר לענות לפקיד הסעד תשובות כנות ומלאות, אלא אם מתן התשובה תגולל עליו אשמה פלילית.

על פקיד הסעד מוטלת גם אחריות ביצועית. הוא ממונה על ביצוע החלטות בית המשפט בכל הקשור בטיפול ובהגנה על קטינים ועל חוסים בגירים.

פקיד סעד לחוק נוער הוא עובד סוציאלי שנתמנה על ידי שר העבודה והרווחה, ופועל מטעם אגף הרווחה ברשות המקומית בענייני ילדים בסיכון. בסמכותו להגיב לדיווח על מקרים של טיפול בלתי הולם בילדים, לחקור ולאסוף מידע על אודות מקרים אלו, להכין תסקיר לבית המשפט, ולהפעיל אמצעי חירום (כולל הוצאת הילד מביתו אם מצא זאת לנכון). משנמסר ילד על ידי בית המשפט לנוער להשגחתו של פקיד סעד, חובה על פקיד סעד לדאוג לשלומו הגופני והנפשי של הילד, לשיקומו החברתי ולחינוכו בעזרת שירותים ציבוריים או אנשי מקצוע אחרים שיידרשו.

במערכת הבריאות נעזרים העובדים הסוציאליים בפקידי הסעד כאשר עולה חשד כי המטופל היה חשוף לפני האשפוז או במהלכו להזנחה, להתעללות או להיעדר טיפול נאות.

רופאים בתחום
פרופ' אמיר קרבן
פרופ' אמיר קרבן גסטרואנטרולוגיה
פרופ' ישראל קרמר
פרופ' ישראל קרמר עיניים
ד"ר גבי וינשטיין
ד"ר גבי וינשטיין נוירולוגיה
באנר הצטרפות

רופא, אתה עדיין לא חלק מאינדקס המומחים שלנו?

שווה לך להצטרף!
youtube ערוץ הוידאו של
Infomed
הפייסבוק
שלנו
instagram האינסטגרם
שלנו