התמרה ( substitution ) 

בפסיכואנליזה - החלפת רעיון אחד באחר; זוהי צורה של מנגנון הגנה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!