חדירות ( penetrance ) 

השכיחות בה תכונה שנשלטת על-ידי גן מסוים נצפית אצל אנשים נושאי גן זה. חדירות מלאה מופיעה כאשר התכונה נראית אצל כל האנשים הנושאים את הגן; חדירות לא-מלאה קיימת כאשר חלק מן האנשים הנושאים את הגן אינם מראים את השפעותיו. בדרך-כלל זו תכונה שקיימת במשפחה והיא יכולה "לדלג" על דור.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!