אוטומטיות ( automatisms ) 

אחד התסמינים של אפילפסיה של האונה הרקתית, בה החולה מבצע תנועות מאורגנות. אלה יכולות להיות פשוטות וחוזרות על עצמן, כגון מחיאת כפיים, או מורכבות יותר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!