מדד תרפויטי (טווח טיפולי) ( therapeutic index ) 

היחס בין מנה של תרופה שגורמת נזק לתאים תקינים (רמה רעילה) לבין המנה הדרושה להשגת התוצאה הרצויה (רמה טיפולית). משמש כמדד לבטיחות התרופה. ככל שהטווח הטיפולי צר יותר כך היחס בין הרמה הרעילה והרמה הטיפולית נמוך יותר, ורצוי לנטר את רמת התרופה בדם החולה לעתים קרובות יותר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!