סף ( threshold ) 

בנוירולוגיה - הנקודה בה גירוי מתחיל לעורר תגובה; זהו המדד לרגישות של מערכת בתנאים מסוימים. קולטן חום שמגיב לעליה של שתי מעלות חום בלבד נחשב לבעל סף נמוך יותר מזה שמגיב לשינוי בטמפרטורה של עשר מעלות או יותר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!