מודע ( Conscious ) 


זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, ניסה להסביר את האופן בו בנויה הנפש האנושית באמצעות מודלים נפשיים שונים. אחד ממודלים אלו הינו המודל הטופוגרפי, המציע כי הנפש בנויה משלושה רבדים מרכזיים: מודע, לא מודע וסמוך למודע. רגשות, מחשבות, זיכרונות ומשאלות עשויים להימצא בכל אחת מן השכבות הנפשיות וכן יכולים לנוע בין רובדי הנפש השונים.

המודע מתייחס לרגשות, הזיכרונות והמחשבות אשר מעסיקים אדם באופן גלוי ברגע נתון. אדם עשוי להיות מודע ברגע נתון, לדוגמא, לבגד אותו הוא לובש (למשל ברגע כניסתו למסיבה), וכאשר יהיה עסוק בשיחה תוסט מודעותו ותכלול את דבריה של בת זוגו, בעוד בגדיו יידחקו לסמוך למודע שהינו האזור בנפש הכולל תכנים הנגישים למודעותו של האדם, אך אינם מעסיקים אותו באותו רגע נתון.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!