גרעינון ( nucleolus, nucleole ) 

מבנה כדורי בתוך גרעין התא, שנעלם במהלך חלוקת התא. הגרעינון מכיל רנ"א (RNA) לסינתזה של ריבוזומים, ויש לו תפקיד חשוב בסינתזה של רנ"א ושל חלבון.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!