אורגניזם ( organism ) 

כל יצור חי; יכול להיות מורכב מתא אחד (ראה מיקרואורגניזם) או מקבוצות תאים שהתמיינו ומתפקדות באופן עצמאי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!