ורניקס ( vernix, vernix caseosa ) 

חומר שומני דמוי-גבינה שמכסה את עור היילוד.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!