נשא ( carrier ) 

1. אדם הנושא מיקרואורגניזמים שגורמים למחלה מסוימת ואינו סובל מתסמינים או סימנים של המחלה, אך יכול להעביר אותה לאחרים. 2. בגנטיקה - אדם בריא הנושא גן רצסיבי שיכול לגרום לפגם גנטי בצאצא שלו, אם יירש שני עותקים של אותו גן. 3. בעל-חי, בדרך-כלל חרק, המעביר באופן פסיבי אורגניזמים מזהמים מבעל-חי אחד לשני או מבעל-חי לאדם.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!