הפרעת התפתחות נרחבת (PDD) ( PDD, Pervasive Developmental Disorder ) 

קבוצה של הפרעות נוירולוגיות הכוללות אוטיזם, תסמונת אספרגר, תסמונת רט, CDD - Child Disintegrative Disorder (הפרעת אי-השתלבות בילדים) ו- PDDNOS - Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (הפרעת התפתחות נרחבת שאינה מאובחנת). הפרעות אלו מאובחנות בדרך כלל עד גיל שנתיים וחצי - שלוש, ויש להן השפעה על התפתחות הילד ועל הקשר עם סביבתו.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!