ספירת זרע ( sperm count ) 

ספירת זרע בודקת את מספר תאי הזרע התקינים ביחידה של נוזל זרע בזמן פליטת זרע. מדד זה משמש להערכת פוריות הגבר.
במצב תקין יש 300-500 מיליון תאי זרע בנוזל הנפלט; נוכחות פחות מ-60 מיליון תאי זרע מצביעה על עקרות.
למידע נוסף על בדיקת זרע
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!