//

סימפטומים חיוביים ( Positive Symptoms ) 


סימפטומים חיוביים הם קבוצה של סימפטומים, המופיעים כחלק מסכיזופרניה, מחלה המשתייכת לקבוצת ההפרעות הפסיכוטיות.

הסימפטומים של סכיזופרניה נחלקים לשתי קבוצות: סימפטומים שליליים, וסימפטומים חיוביים, כאשר השימוש במונח "חיובי" לעומת "שלילי", מבדיל בין שני סוגי תופעות.

סימפטומים שליליים מתארים העדר של התנהגויות נורמטיביות וכוללים נסיגה חברתית, אפטיה, השטחה רגשית, דיבור דל, אנהדוניה (חוסר יכולת לחוות הנאה), ירידה במידת היוזמה והמוטיבציה וקשיי קשב.
סימפטומים חיוביים לעומת זאת, מתארים חריגות ועיוותים פתולוגים וכוללים: הלוצינציות, דלוזיות, מחשבות יחס והפרעות חשיבה נוספות.

הלוצינציות הן הפרעות בתפיסה החושית. כאשר ישנה חוויה כי גירוי חושי כמראה, ריח או צליל קיים, בזמן שבפועל אין גירוי תואם לכך במציאות.

דלוזיות מכונות גם מחשבות שווא, ונחשבות לסוג של הפרעות חשיבה. דלוזיות כוללות אמונות חזקות ברעיונות חסרי בסיס. לדוגמא: מחשבות פרנואידיות לפיהן האדם נרדף על ידי סוכני מוסד.

מחשבות יחס הן סוג נוסף של הפרעות חשיבה המאופיינות באמונה כי לאירועים יום-יומיים יש משמעות מיוחדת, אשר מתייחסת ספציפית לפרט, ומלווה לרוב בתחושת סכנה. לדוגמא, אדם במהלך פסיכוזה עלול לחשוב כי שלטי הפרסומת נושאים מסר אלוהי המיועד לו.

הפרעות חשיבה נוספות כוללות, לדוגמא, רפיון אסוציאטיבי (קפיצה מנושא לנושא ללא קשר הגיוני), דיבור מעורפל, הפסקות פתאומיות בדיבור ושימוש בביטויים לא מובנים, בעלי משמעות פרטית.
סימפטומים חיוביים מופיעים לרוב עם פריצתה של סכיזופרניה, במסגרת התקף פסיכוטי. לאחר מכן ישנה רגיעה המאופיינת בהופעתם של סימפטומים שליליים. הטיפול בסימפטומים החיוביים הינו על פי רוב בתרופות אנטי פסיכוטיות.

רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!