טווח תרפויטי ( Therapeutic dosage range ) 

טווח המינון בו יש לתרופה השפעה מועילה ללא גרימת תופעות לוואי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!