מחלה ( disease, sickness, illness ) 

הפרעה שיש לה סיבה ספציפית עם סימנים ותסמינים שניתן לזהותם; כל מצב לא תקין או כשל תפקודי של הגוף, מלבד אלה הנובעים מפציעה (שגם הם עשויים להתפתח למחלה).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!