אליזה (ELISA) - בוחן אנזימי-אימוני ( ELISA, enzyme linked immunosorbent assay ) 

בדיקת דם מעבדתית לזיהוי נוכחות נוגדנים או אנטיגנים מסוימים בדם. את הבדיקה מבצעים באמצעות קישור אנזים לנוגדן או אנטיגן
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!