שיכוך כאב ( pain relief ) 

הורדת הרגישות לכאב ללא אובדן ההכרה וללא השפעה על תחושת המגע. נעשה באמצעות משככי כאב.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!